KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

Nowy JPK_VAT z deklaracją oraz zmiany w ramach tzw. pakietu Slim VAT

Plan podatkowych konsultacji grupowych on-line

Ewidencje i deklaracje VAT-7 i VAT-7K w formie JPK_VAT z deklaracją
- istotna zmiana zasad raportowania dla potrzeb VAT od 1.10.2020 r.
Zmiany w ramach tzw. pakietu Slim VAT od 1.01.2021 r. 

 1. Regulacje prawne które eliminują odrębne przesyłanie wybranych deklaracji VAT i ewidencji VAT na rzecz nowego pliku JPK_VAT z deklaracją
 2. Nowy plik JPK_VAT w podziale na część deklaracyjną i ewidencyjną
 3. Szczegółowy zakres danych jakie będą zawarte w deklaracjach
 4. Szczegółowy zakres danych jakie powinny być zawarte w ewidencji VAT
 • wymagane informacje w ewidencji sprzedaży (rozliczenie podatku należnego), a w szczególności:
  - obligatoryjne oznaczenia numeryczne dotyczące dostaw niektórych towarów oraz świadczenia niektórych usług
  - obligatoryjne oznaczenia literowe dotyczące dostaw niektórych towarów, świadczenia niektórych usług, istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego w procedurze uproszczonej oraz transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  - obligatoryjne oznaczenia literowo-cyfrowe dotyczące niektórych procedur
  - obligatoryjne oznaczenia dowodów sprzedaży "RO", "WEW", "FP"
 • tryb i zasady dokumentowania oraz raportowania w JPK_VAT świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT
 • zasady dokonywania korekt, oznaczania oraz ujmowania w części ewidencyjnej JPK_VAT faktur korygujących "in plus" oraz "in minus" wystawianych do faktur "pierwotnych" do których zostały przyporządkowane oznaczenia "FP" bądź "MPP"
 • zasady wykazy ania niektórych informacji w części ewidencyjnej nowego JPK_VAT w tym w szczególności zasady uzupełniania m.in. pól "KodKrajuNadaniaTIN", "NrKontrahenta", "DataSprzedaży"
 • rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności - tzw. "ulga na złe długi" w ewidencji wierzyciela; zasady raportowania w JPK_VAT z deklaracją korekt dokonywanych na podstawie art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT
 • wymagane informacje w ewidencji nabyć (rozliczenie podatku naliczonego), a w szczególności:
  - obligatoryjne oznaczenia literowe podatku naliczonego z tytułu importu towarów oraz transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
  - obligatoryjne oznaczenie dowodów nabycia "VAT RR", "WEW", "MK"
  - zasady raportowania w JPK_VAT nabyć towarów i usług dokonanych dla bezpośredniej korzyści turysty w ramach świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT
 • Zasady oraz tryb dokonywania korekt odpowiednio części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT
 • Zasady raportowania w JPK_VAT czynności udokumentowanych tzw. "fakturami uproszczonymi"
 • Tryb oraz zasady nakładania przez naczelnika urzędu skarbowego kary pieniężnej za błędy stwierdzone w przesłanej przez podatnika ewidencji VAT
 • Zmiany w ramach tzw. pakietu Slim VAT od 1.01.2021 r. 
 • Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników konsultacji

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Perlikowski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 80
58-105 Świdnica woj.dolnośląskie
Email:
mperlikowski@poczta.onet.pl
Telefon:
kom. 509 446 975
Fax:
(74) 667 52 13
Projekt i wykonanie BerMar multimedia