KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

Doradztwo Podatkowe

Doradca Podatkowy dolnośląskie
Oferujemy:

  • Udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami
  • Analizę podatkową projektów umów
  • Sporządzanie wniosków do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz zastępstwo przed organem podatkowym w postępowaniu o wydanie interpretacji
  • Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych
  • Sporządzanie wyjaśnień, odpowiedzi na wezwania organów podatkowych oraz zastrzeżeń do protokołu kontroli
  • Sporządzanie pism procesowych w postępowaniach podatkowych oraz reprezentowanie strony przed organami podatkowymi pierwszej i drugiej instancji
  • Udział w przesłuchaniach stron i świadków na każdym etapie postępowania
  • Sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje i postanowienia w sprawach podatkowych oraz na indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego
  • Sporządzanie skarg kasacyjnych oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne
  • Reprezentację strony na rozprawie przed WSA i NSA.

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Perlikowski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 80
58-105 Świdnica woj.dolnośląskie
Email:
mperlikowski@poczta.onet.pl
Telefon:
kom. 509 446 975
Fax:
(74) 667 52 13
Projekt i wykonanie BerMar multimedia