KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

KIDP inauguruje debatę o Karcie Dobrych Praktyk Podatkowych - podsumowanie

dodano: 2021-12-13
Wiceminister Finansów, Rzecznik Praw Obywatelskich, sędziowie NSA, Rzecznik Małych i Średnich przedsiębiorców oraz doradcy podatkowi i przedstawiciele świata nauki ? spotkali się w Warszawie na debacie publicznej poświęconej potrzebie ustanowienia Karty Dobrych Praktyk Podatkowych. To inicjatywa KIDP, której celem jest sformułowanie dokumentu, który oprócz dobrych praktyk będzie chronił także prawa i określał obowiązki każdej ze stron: przedsiębiorców, administracji skarbowej i profesjonalnych pełnomocników, czyli doradców podatkowych. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dyskusji na temat kształtu oraz założeń Karty Dobrych Praktyk Podatkowych. W jej trakcie zaproszeni eksperci starali się podkreślić niezbędność stworzenia i wprowadzenia do naszego porządku prawnego ? wzorem większości państw OECD ? takiego aktu. Dzięki inicjatywie Krajowej Izby Doradców Podatkowych po raz pierwszy w jednej dyskusji na ten temat spotkali się przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron. - Potrzebny jest nie konflikt, lecz współpraca. Ale zasadniczą barierą dla takiej współpracy między podatnikami a organami skarbowymi jest brak wzajemnego zaufania. Zbyt często zdarza się, że podatnik odbiera postępowanie podatkowe jako zamach na swoją własność a czynności kontrolne jako szykanę. Z drugiej strony, zbyt często organy zakładają, że mają do czynienia nie z osobą uczciwie realizująca swoje obowiązki, ale z potencjalnym oszustem podatkowym. Tak nie może być, to trzeba zmienić ? mówił podczas konferencji prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich Procesem tworzenia założeń do Karty Dobrych Praktyk Podatkowych zainteresowane jest Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa - Takie spotkania i wymiana poglądów w gronie ekspertów są niewątpliwie filarem dobrej współpracy administracji publicznej z biznesem. Dążymy do tego, aby być przyjazną administracją wspierającą uczciwych podatników, przedsiębiorców, naszych klientów. Chcemy, aby nasze relacje z podatnikami i reprezentującymi ich doradcami podatkowymi były relacjami partnerskimi. Dlatego bardzo ważne jest dla nas to, aby opracować Kartę Dobrych Praktyk Podatkowych która powstanie przy współpracy przedsiębiorców, administracji skarbowej i sądownictwa ? powiedział Mariusz Gojny, wiceminister finansów i zastępca szefa KAS. W dyskusji na temat Karty udział wziął także Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Jan Rudowski, Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sadu Administracyjnego który wskazywał na coraz większe problemy ze zrozumieniem i stosowaniem prawa zarówno u podatników jak i urzędników skarbowych ? co przekłada się na liczbę i stopień skomplikowania toczonych przed sądem sporów - Przyglądając się z bliska sporom sądowym coraz częściej widzimy, że podatnicy mają coraz więcej problemów, których źródłem jest niedoskonałość stanowionych przepisów prawa ? mówił Jan Rudowski, sędzia NSA.- Ryzyko poprawności obliczenia podatku przerzucone na podatnika powoduje, że musimy rozpocząć dyskusję o ochronie praw podatnika, zarówno w procesie stanowienia prawa jak i interpretacji przepisów podatkowych. To ryzyko dzisiaj, przy tak niskim poziomie legislacyjnym, ale także przy braku rzeczywistego wsparcia na etapie interpretowania i stosowania przepisów prawa podatkowego, jest w całości przerzucone na podatnika, który np. już 1 stycznia przyszłego roku będzie musiał sam obliczyć ulgę dla klasy średniej. Dlatego też odpowiednia ocena legislacji podatkowej czy praktyki stosowania prawa podatkowego ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia należytej równowagi stron tego procesu ? mówił prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Konferencja była transmitowana online, dzięki czemu, mimo ograniczeń pandemicznych, z tezami sformułowanymi w jej trakcie mogło zapoznać się kilkuset uczestników i widzów. Całe nagranie jest dostępne na Facebooku Krajowej Izby Doradców Podatkowych (LINK).

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Perlikowski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 80
58-105 Świdnica woj.dolnośląskie
Email:
mperlikowski@poczta.onet.pl
Telefon:
kom. 509 446 975
Fax:
(74) 667 52 13
Projekt i wykonanie BerMar multimedia