KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

Apel do Premiera RP o zmiany w "Polskim Ładzie"

dodano: 2021-07-05
KIDP oraz kilkanaście innych organizacji tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego wystosowało do premiera RP Mateusza Morawieckiego apel o wprowadzenie pilnych zmian podatkowych do ?Polskiego Ładu?.Apel powstał jako efekt debaty, zorganizowanej 30 czerwca w Warszawie, pt. "Polski Ład - wzrost opodatkowania pracy i działalności wykonywanej osobiście?". Eksperci prawa podatkowego i przedstawiciele m.in. środowisk medycznych oraz prawniczych, podzielili się swoją oceną zapowiedzianych przepisów. Krajowa Izba Doradców Podatkowych była reprezentowana przez prof. Adama Mariańskiego (przewodniczący KRDP) i Andrzeja Marczaka (wiceprzewodniczący KRDP)W Apelu, podpisanym w imieniu i z upoważnienia sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, czytamy:W imieniu przedstawicieli zawodów zaufania publicznego wchodzących w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Polsce, tj.: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Rady Kuratorów, Krajowej Izby Architektów RP, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej, zwracam się do Pana Premiera z apelem o wprowadzenie pilnych zmian do wybranych założeń ?Polskiego Ładu?, przedstawionych opinii publicznej.Nie negując prawa do kształtowania systemu prawa podatkowego, uważamy, że niektóre z zaproponowanych przepisów zaszkodzą obywatelom Polski: pracownikom, przedsiębiorcom, przedstawicielom wolnych zawodów, a ostatecznie ? zaszkodzą całej gospodarce. Po przeanalizowaniu proponowanych zmian uważamy, że wdrożenie ?Polskiego Ładu? w obecnej formie nie tylko nie zrealizuje celu, jakim jest pozyskanie funduszy na wsparcie systemu ochrony zdrowia, ale pogłębi problemy tego systemu związane z brakiem wykwalifikowanych kadr medycznych, a także istotnie zwiększy obecną niesprawiedliwość systemu opłacania podatku dochodowego w Polsce.Dlatego apelujemy o wprowadzenie do projektów planowanych ustaw realizujących założenia ?Polskiego Ładu? następujących zmian:1. Umożliwienie skorzystania z kwoty wolnej od podatku do 30 000 złotych przez przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym ? podobnie jak na zasadach ogólnych.2. Utrzymanie możliwości odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne lub przynajmniej ograniczenie maksymalnej rocznej składki zdrowotnej (analogicznie jak to ma miejsce w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne) do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (w tym przypadku, w oparciu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2021 r., maksymalna składka wyniosłaby 14 112,96 złotych rocznie, tj. miesięcznie 1176,08 złotych). Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej oznacza bowiem dla podatników skokowy wzrost obciążeń fiskalnych.Apelujemy także o poszukanie innych, alternatywnych sposobów na dofinansowanie systemu ochrony zdrowia ? bez podnoszenia podatków i innych obciążeń pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w zakresie propozycji ?Polskiego Ładu?.Apel można przeczytać tutaj.

Kontakt

Kancelaria Podatkowa Perlikowski

ul. gen. Władysława Sikorskiego 80
58-105 Świdnica woj.dolnośląskie
Email:
mperlikowski@poczta.onet.pl
Telefon:
kom. 509 446 975
Fax:
(74) 667 52 13
Projekt i wykonanie BerMar multimedia